Bút banner 26 – Đầu bút hình quả trám có thể in logo trên đó