Showing 1–12 of 14 results

Một chiếc quạt nhựa quảng cáo tuy nhỏ nhưng “lợi hại” bất ngờ, các khách hàng sẽ không phải nghi ngờ về mục đích của quà tặng, nhưng khi họ có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, họ sẽ nghĩ đến thương hiệu của công ty bạn đầu tiên. Vì trong quá trình sử dụng quạt nhựa quảng cáo, thương hiệu doanh nghiệp bạn đã ở sẵn trong tâm trí họ rồi.

Quạt nhựa có nhiều loại như quạt nhựa PP, quạt nhựa nan hoa và quạt xòe. Tất cả sản phẩm đều được in thông tin, nội dung quảng cáo mà Doanh nghiệp bạn muốn truyền tải đến đối tác – khách hàng.