Showing all 1 result

Ly giữ nhiệt kim loại quà tặng quảng cáo đã và đang được rất nhiều các Công ty sử dụng nhờ tính hiệu quả rất cao, đồng thời cũng có rất nhiều đơn vị dịch vụ cung ứng sản phẩm này, chính vì sự nở rộ của các công ty nên chất lượng không được kiểm định và đảm bảo, có rất nhiều đơn vị làm sản phẩm với chất liệu không an toàn, gây nguy hại cho người sử dụng.